Pembangunan Bedah Rumah

Nama Kegiatan     : PEMBANGUNAN BEDAH RUMAH

Lokasi                     : Dusun Joyosari RT 01RW 02

Sumber Dana         : Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)

Anggaran             : Rp. 20.000.000

Volume                : 1 Paket

Pelaksana            : TPK Desa Olehsari

Tahun                   : 2023

Capaian Pekerjaan
50%